اسلام ناب

صدو بیست سال پیش ، با همت بیدارگر شرق ، سید جمال اسد آبادی در مصر، مجمعی به نام «انجمن وطنی» تشكیل شد. در سراسر مصر ، چهل نفر عضو فعال ، فداكار و با ایمان، عضویت آن انجمن را پذیرفتند . در پانزدهمین جلسه انجمن وطنی ، سید جمال الدین خطابه ای اثر گذار ایراد كرد و آنان را به عمل به قرآن كریم فراخواند و ار مهجوریت تعالیم این كتاب آسمانی شكوه كرد كه افراد جلسه به شدت گریستند و برخی بیهوش شدند.

دوباره جلسه بر پا شد و همان جا یك برنامه عملی و نه تشریفاتی ریخته شد و اعضای انجمن متعهد شدند كه آن هفده ماده تصویب شده را با جدیت عمل كنند.

مدت یكماه از این قرار بود :

1. . هر یك از اعضای انجمن در هر شبانه روز ، حدافل یك حزب از قرآن مجید را با دقت و تفكر بخواند.

2 . نمازهای واجب خود را با جماعت بخوانند .

3 . امر به معروف و نهی از منكر را ترك نكنند.

4 . مردم غیر مسلمان را دعوت به اسلام نمایند.

5 . با مبلغین مسیحی به بهترین وجه بحث كنند.

6 . نسبت به فقرا در حد امكان احسان كنند.

7 . هر كس انجام هر عمل مشروعی را از آنها خواستار شد، انجام دهند و یا اگر آنها خود اطلاع از احتیاج كسی برای انجام عملی پیدا كردند، بدون درخواست آن كس ، اقدام به انجام آن عمل نمایند.

8 . صله رحم و سركشی به خویشاوندان و نزدیكان خود را از یاد نبرند و انجام دهند.

9 . بیماران را عیادت كنند.

10 . اگر مسلمانی در بازار و یا در مسجد دیده نشد ، از حال او جویا شوند و علت غیبت او را جستجو نمایند تا اگر غیبت او برای پیش آمد مشكلی بوده، در رفع آن مشكل بكوشند.

11 . كسانی كه از مسافرت مشروع برگشتند، به زیارت و دیدار آنها بروند.

12 . حقوق واجب مالی خود را به مستحقین بپردازند.

13 . از راهنمایی افراد نا آشنا به قوانین دین و یا شئون سعادت بخش دیگر كوتاهی ننمایند.

14 . صفات رذلیه، مخصوصا كبر، خودخواهی و خود پسندی را زا خویشتن دور نمایند.

.15 از لغزش ها و خطاهای برادران مسلمان خود بگذرند.

. 16 با مردم، تند خو و غضبناك نباشند.

.17 از انجام عمل و گفتن سخنی كه نفعی برای آنان و یا دیگر مسلمین از نظر مادی و معنوی ندارد ، خودداری كنند.

ضمنا هر یك از اعضا ، یك دفترچه كوچك با خو داشته باشند تا به هر یك از مواد هفده گانه بالا را كه عمل نمودند، بلافاصله در آن دفتر یاد داشت كرده تا در دفتر كل انجمن ثبت شود و چون اجرای بعضی از این مواد، احتیاج به بودجه مالی داشته ، آن چهل نفر در مرحله اول تصمیم گرفتند كه تجملات زندگی خود را عموماً به معرض فروش در آورده ، با حدقل ضروریات زندگی به سر برند و همچنین در شبانه روز به ساده ترین خوراك ها قناعت كرده و بقیه درآمد مالی خود را به ضمیمه پول هایی كه از راه فروش تجملات زندگی ، به دست آمده، در صندوق انجمن بریزند تا برای انجام آن قسمت از برنامه كه احتیاج به پول دارند، معطل نمانند.

نتیجه و عمل یك ماهه انجمن وطنی مصر

اعضای انجمن وطنی مصر، تحت رهبری سیدجمال الدین اسد آبادی ، با مراقبت شدید فقط برای مدت یك ماه به این مواد هفت گانه عمل كردند و نتیجه كار و عمل آنان در مدت یك ماه این گونه بود:

1 . هزارو پانصد مریض را عیادت نمودند.

2 . دو هزارو هفت صد نفر از مسافرین را دیدن كردند.

3 . از حال، پانصد نفر از مسلمانان كه از مجامع عمومی غیبت كرده بودند، تفحص كردند .

4 . دوازده هزار حاجت محتاجین را برآورده كردند.

5 . هشت صد نفر معتاد به مشروبات الكلی را توبه دادند.

6 . هزارو سیصد نفر از مسلمانانی را كه نماز نمی خواندند، وادار به خواندن نماز كردند.

7 .چهار صد نفر از زنان فاحشه و منحرف را وادار به توبه نمودند.

8 . هشتاد نفر از مستخدمین ادارات انگلیسی را وادار به استعفا از خدمت به آن دولت حیله گر نمودند .

9 . پانصد نفر از رجال و ثروتمندان مصر را واداشتند، تا از خرید اشیای لوكس و تجملات زندگی كه از ممالك بیگانه و مخصوصا انگلستان وارد می شد، خودداری كنند.

10 .به هفتادو پنج و رشكسته سرمایه دادند.

11 .دویست و شش نفر از فقرای حقیقی را برای مدت یك سال ، مئونه داده، تامین كردند.

12 .سی و پنج مسیحی و پانزده یهودی و هفتاد بت پرست را مسلمان كردند.

.13 چهل و چهار مجلس بحث با مبلغین مسیحی كه در تحت دولت انگلیس در مصر مشغول به فعالیت بودند ، برقرار نمودند و صدو بیست اشكال و ایرادی كه از دادن جواب آن عاجز شدند، به آنها وارد ساختند.

این بود نتیجه عمل یك ماهه انجمنی كه اعضای آن فقط چهل نفر بودند.

منبع: مناظره دكتر وپیر،سید عبدالكریم هاشمی نژاد، ، ص 334

طبقه بندی: كلیات، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
به اشتراک گذاری:

نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1390 توسط : احمد صادقی