اسلام ناب

سؤال:

چرا توسل به اهل‌بیت مایۀ رستگاری و توسل به غیر آنها مایۀ هلاکت و نابودی است؟ چرا اهل‌بیت تنها وسائل نجات معرفی شده‌‌اند؟ چرا شیعیان استغاثه به غیر خدا را جایز و روا می‌دانند؟
دو روایت در این مورد:
«و من دعا الله بهم أفلح بغیرهم هلک»[1].
«لا نجاة و لا مفزع إلاّ أنتم یا أهل البیت و لا مذهب عنکم یا أعین الله الناظرة»[2]

پاسخ مختصر:

به حکم روایت ثقلین، عترت رسول(صلی اللـه علیه و آله) و قرآن کریم همتای یکدیگرند و در هدایت و اوصاف ممتاز مربوط به آن اشتراک کامل دارند؛ بنابراین ما معتقدیم که پس ازپیامبر(صلی اللـه علیه و آله)، اهل‌بیت او به عنوان بزرگ‌معلمان قرآن مایۀ فلاح و رستگاری‌اند و تنها توسل به آنها است که مایۀ نجات و رستگاری است.

پاسخ کامل:

بر اساس آیۀ شریف «و ابتغوا الیه الوسیلة»[3] توسل به پیامبران، امامان و بندگان صالح خدا موجب تقرب به پروردگار می‌گردد. از طرفی واضح است که هر‌چه انسان را به خدای متعال نزدیک کند، مایۀ سعادت و رستگاری است و هر‌چه انسان را از این مهم دور کند هلاکت و نابودی به ارمغان می‌آورد.
بر اساس آیۀ شریف «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا»[4]، خداوند برای نجات آدمیان از جانب خود حبل و ریسمانی قرار داده که همان وسیلۀ سعادت و رسیدن به قرب الهی است و همگی را به اعتصام و چنگ زدن به آن فرموده است. با تأملی در این آیه روشن می‌شود که این همان دستور توسل و استمداد از غیر خدا است که در راه رسیدن به خدا به آن شده است، امّا از نظر تعیین مصداق لازم است که به سنت یعنی گفتار رسول خدا، که به حکم خود قرآن مبین مجملات قرآن است، مراجعه کنیم.[5]
-----------------------------------------------

[1] بحار الأنوار، ج 23، ص 103؛ ج 94، ص 37

[2] وسائل الشیعة، ج 4، ص 1142.

[3] سورة المائدة (35)

[4] سورة آل عمران (103)

[5] ﴿ و انزلنا إلیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم﴾.


طبقه بندی: راهنما شناسی، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
به اشتراک گذاری:

نوشته شده در تاریخ : جمعه ششم اسفندماه سال 1389 توسط : احمد صادقی